Εντυπο διαθέσιμων θέσεων εργασίας |  Αίτηση Εργασίας |  Πληροφορίες για επιχειρήσεις |  Πληροφορίες για απόφοιτους |  Αγγελίες και Ανακοινώσεις |  Στοιχεία αξιολόγησης υποψηφίου |  Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ | 

 
 

   ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η συνοδευτική επιστολή έχει ως στόχο τη θετική προδιάθεση του υπεύθυνου του προσωπικού
για την ανάγνωση του Βιογραφικού.
Έχει παρατηρηθεί ότι ο στόχος επιτυγχάνεται, αν η επιστολή αυτή :

* Είναι σαφής, σύντομη και περιεκτική (περίπου 3 παράγραφοι).
* Είναι συντακτικά και ορθογραφικά ορθή.
* Είναι δακτυλογραφημένη σε Η/Υ (ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να την αναπαράγει αλλάζοντας την επωνυμία της επιχείρησης).
* Αποφεύγονται οι υπερβολές σε σχέση με τις ικανότητες και τα προσόντα του.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

* Όνομα - επώνυμο αποστολέα
* Διεύθυνση
* Τηλέφωνο
* E-mail

               ΠΡΟΣ
* Όνομα - επώνυμο
   Υπεύθυνου Προσωπικού
    της Εταιρίας
* Επωνυμία εταιρίας
* Διεύθυνση εταιρίας
* Ημερομηνία

Αξιότιμοι κύριοι,

* Εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του υποψηφίου για πρόσληψη σε συγκεκριμένη θέση και περιοχή
* Δηλώνεται το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη εταιρία και γνωστοποιείται το τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση
* Εκδηλώνεται η επιθυμία του υποψηφίου για προσωπική συνέντευξη σε χρόνο και τόπο που θα καθορίσει η επιχείρηση
* Στο τέλος της επιστολής τίθεται η φράση: "Ευχαριστώ εκ των προτέρων".

Με εκτίμηση

Υπογραφή

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 Αγαπητοί Κύριοι,
Συνημμένα σας αποστέλλω το Βιογραφικό μου Σημείωμα προς περαιτέρω αξιολόγηση.
Πιστεύοντας ότι μία προσωπική επαφή μαζί σας θα μου έδινε την ευκαιρία να εξηγήσω και να αναπτύξω περισσότερο τις σκέψεις αλλά και τις γνώσεις μου γενικότερα, αναμένω ειδοποίησή σας, το συντομότερο δυνατό για μια συνάντηση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Υπογραφή
Oνοματεπώνυμο

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 Dear Sir / Madame
Please find attached my Curriculum Vitae for your attention and evaluation.
As I believe that a personal interview with you would give me the chance to explain further my thoughts and knowledge, I will be looking forward to meeting you at your earliest convenience.
Thanking you in advance.

Yours sincerely,

Signature

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Αρχική Σελίδα | Το Γραφείο Διασύνδεσης | Δίκτυο Γραφείων Διασύνδεσης | Η Αγορά εργασίας | Υποτροφίες - Σεμινάρια | Υπηρεσίες καταλόγου  

ΑΣΠΑΙΤΕ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ , Τ.Κ. 14121
Τηλ./ Fax (+ 301) 210 2896763
Επικοινωνήστε μαζί μας

:: © Copyright 2003 Telematics Division ANCO SA. All rights reserved ::