ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι η ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2015-16 που θα διενεργήσουν τα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , κατά το χρονικό διάστημα από 01-12-2015 έως 21-12-2015, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο αίτησης (το οποίο είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Σχολής ή τις ιστοσελίδες των Τμημάτων)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών:

  1. Απευθείας υποβολή τους στις Γραμματείες των Τεχνολογικών Τμημάτων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
  2. Ταχυδρομικώς με υποβολή φακέλου που θα φέρει την ένδειξη:

Προς: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  Τμήμα…………..

Φάκελος δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ………………… ακαδ.έτους 2015-16.

14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία σε περισσότερα του ενός τμήματα της Σχολής, υποβάλλει διαφορετικούς φακέλους και αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Έναρξη: 02-11-2015

Λήξη: 16-11-2015

Ώρες υποβολής δικαιολογητικών: 10.00-13.00

Οι τίτλοι των εξεταζόμενων μαθημάτων, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία είναι ανηρτημένα στις ιστοσελίδες των Τεχνολογικών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

20151019_Anakoinosi_katataktirion_eksetaseon_2015-2016.pdf

Στοιχεια Επικοινωνιας

ΑΣΠΑΙΤΕ, Ηράκλειο Αττικής 141 21, Τηλ.: 210-2896700, email:info@aspete.gr

Λειτουργεί καλύτερα με I.E. 8.0 και ανω, Firefox, Opera, Safari & Google Chrome . Υποστήριξη ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ
DS label logo diavgia logo horizontal(300x105)x96dpi hover
Go to top