Επιλογή Σελίδας

Περιληψη  και Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Τμήματα: 1. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 3. Παιδαγωγικό Τμήμα.