Επιλογή Σελίδας

14.11.2018 Ενστάσεις στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/8872/6-8-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-19 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»