Επιλογή Σελίδας
 1. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε θετικό κρούσμα Sars-Cov-2 (Covid19) – ημερομηνία διαγνωστικού ελέγχου Rapid 12/01/2022 .
  Η φοιτήτρια/ ο φοιτητής παρακολούθησε τα εξής εργαστήρια – θεωρίες:
  12/01/2022: Εργ.και Θεωρία Στατική Ι , 09:00-12:00
  12/01/2022: Εργ. Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος , 13:00-14:30
  Παρακαλούνται όσοι παρακολούθησαν τα ανωτέρω εργαστήρια – θεωρίες και εμφανίσουν συμπτώματα να κάνουν διαγνωστικό rapid τεστ ανεξαρτήτως του αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι.
 2. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε θετικό κρούσμα Sars-Cov-2 (Covid19) -ημερομηνία διαγνωστικού ελέγχου Rapid/PCR 17/01/2022.
  Το κρούσμα παρευρέθη στο εξής εργαστήριο:
  11/01/2022: Εργ. Αντοχής Υλικών , 15:00-17:00
  Παρακαλούνται όσοι παρακολούθησαν το ανωτέρω εργαστήριο και εμφανίσουν συμπτώματα να κάνουν διαγνωστικό rapid τεστ ανεξαρτήτως του αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι.

Η επιτροπή διαχείρισης κρουσμάτων Sars-Cov-2 (Covid 19)