Επιλογή Σελίδας

Καλούμε όποιο από τα μέλη ΔΕΠ,ΕΕΠ, ΕΔΙΠ  της ΑΣΠΑΙΤΕ ενδιαφέρεται για τη μη αμειβόμενη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ της ΑΣΠΑΙΤE, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 114 και του άρ.   117 του ν.4957/2022, να υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι και τη Δευτέρα 24-10-2022 στο e-mail spanetsos@aspete.gr