Επιλογή Σελίδας

21.05.21  Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

 

Πρόσκληση φύλαξης 5 μήνες

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Φύλλο Συμμόρφωσης Φύλαξης 2021

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος