Επιλογή Σελίδας

exetastiki

24.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε