Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ για 27 και 28
Ιανουαρίου 2022, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών
προβλημάτων που έχουν προκληθεί.
Τα μαθήματα της τρέχουσας εβδομάδας της εξεταστικής περιόδου θα εξεταστούν την
εβδομάδα από 14/2/2022 έως 18/2/2022.
Σε ό,τι αφορά στη διοικητική λειτουργία, την Πέμπτη (27/1) οι εργαζόμενοι δεν θα
προσέλθουν στους χώρους εργασίας τους, παρά μόνο το προσωπικό ασφαλείας και
οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν με τηλεργασία, σε συνεννόηση με τους
προϊσταμένους των υπηρεσιών, εκτός και αν προκύψει διαφορετική κεντρική
απόφαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ