Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 2018
Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετείχε με επιτυχία στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου “Εκπαίδευση και Καριέρα 2018”, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου στη Λευκωσία από 23-25 Φεβρουαρίου 2018. 
Στην Έκθεση συμμετείχαν περισσότερα από 150 Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ελβετία, Τσεχία, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβακία και Ιρλανδία. 
Σχετικό link: www.edufair-cyprus.eu