Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

22.09.22 2η Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23,Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΠΕΣΥΠ 22-23 και Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ

22.09.22 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Επιλαχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   22.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Επιλαχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   22.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ...

15.09.22 Πρόσκληση Εγγραφής Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23 Για Ηρακλειο, Κοζάνη, Σάππες, Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΠΕΣΥΠ 22-23

15.09.22 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23 για Ηράκλειο, Κοζάνη, Σάππες   15.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   15.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ...

15.09.22 2η Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ 2022-23,Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 22-23 και Αίτηση Εγγραφής ΕΠΠΑΙΚ

15.09.22 Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ 2022-23 15.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 22-23 15.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΕΠΠΑΙΚ 2022-23

15.09.22 1η Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23,Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΠΕΣΥΠ 22-23 και Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ

15.09.22 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   15.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   15.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ...

08.09.22 Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ 2022-23,Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 22-23 και Αίτηση Εγγραφής ΕΠΠΑΙΚ

08.09.22 Πρόσκληση Εγγραφής Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ 2022-23 08.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 22-23 08.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΕΠΠΑΙΚ 2022-23

08.09.22 Πλατφόρμα , Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών και Αίτηση Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23

08.09.22 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   08.09.22 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Επιτυχόντων ΠΕΣΥΠ 2022-23   08.09.22 Αίτηση Εγγραφής ΠΕΣΥΠ 22-23...