Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

14.07.2022 Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών στο Πρόγραμμα  Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) 2022-23

Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών στο Πρόγραμμα  Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Επίσης η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο...

24.02.22 Λειτουργεί στο Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ η υποστήριξη ψηφιακών υποδομών του Προγράμματος

Λειτουργεί στο Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ η υποστήριξη ψηφιακών υποδομών του Προγράμματος (Αθήνα) και υποστήριξη Κέντρου εξυπηρέτησης φοιτητών, διδασκόντων, Υπεύθυνων και λοιπών εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του...

01.09.2021 Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα κλήρωσης για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πόλη του Βόλου για το ακαδ. έτος 2021-22

01.09.2021 Ανακοίνωση  για τα αποτελέσματα κλήρωσης για το  Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πόλη του Βόλου για το ακαδ. έτος...