Επιλογή Σελίδας

27.06.2023 Διαγωνισμός Φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

Διακήρυξη Φύλαξης Εγκριση Δαπάνης Φύλλο Συμμόρφωσης Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Τεχνική Περιγραφή Ανακοίνωση Για την Φύλαξη Ανακοινωση Για την Φύλαξη 2 Ανακοίνωση ESPD ESPD...