Επιλογή Σελίδας
03.04.23 Ανακοίνωση Βράβευσης Αρθρου

03.04.23 Ανακοίνωση Βράβευσης Αρθρου

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 12 ετών κυκλοφορίας του Περιοδικού Sustainable Development Culture traditions Journal, στις 28 Φεβρουαρίου 2023 βραβεύτηκε από το ανωτέρω περιοδικό η εργασία με τίτλο «EXPERIMENTAL STUDY OF FIBER REINFORCED MORTARS THAT ARE USED IN THE...

22.04.2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ- Climate-KIC Awarded Project: Support in Survey Dissemination

Ενόψει της διεξαγωγής έρευνας μεταξύ φοιτητών Erasmus+ (εισερχόμενωνκαι εξερχόμενων) σχετικά με την περιβαλλοντικά βιώσιμη μετακίνηση, η οποία χρηματοδοτείται από το EIT (European institute of...

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΜΙS: 5046473)...