Επιλογή Σελίδας

28.11.2019 Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης .7o Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

28.11.2019 Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης .7o  Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών...

11.11.2019 7o Επιστημονικό Συνέδριο -Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

11.11.2019 7o  Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών...