Επιλογή Σελίδας

Συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα:
• Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (επισπεύδον)
• Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
• Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Σύνδεσμος Μεταπτυχιακού: http://msc-ditrep.uniwa.gr