Menu
 
epaik-pesypepaik-pesypelearning side customnews4epaik-pesypeservices
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει πλέον τέσσερεις κοινότητες ασύρματων δικτύων

 

Το eduroam (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του eduroam. Έτσι χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.
Tο Aspaite (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό και προορίζεται για τους Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς συνεργάτες (τον κωδικό τον χορηγεί το κέντρο δικτύου) καθώς επίσης και για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Το eppaikpesyp (στο χώρο της Βιβλιοθήκης και των Αιθουσών διδασκαλίας) το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό και προορίζεται για τους φοιτητές των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ (τον κωδικό τον χορηγεί η γραμματεία του προγράμματος)

·    Το Guest(στο χώρο του Αμφιθεάτρου και του εστιατορίου της ΑΣΠΑΙΤΕ )το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό ημέρας και προορίζεται για τους επισκέπτες σε συνέδρια ή διάφορες εκδηλώσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (o κωδικός θα χορηγείται από το κέντρο δικτύου και θα είναι σε εμφανές σημείο για τους επισκέπτες)


https://eduroam.gr/world

eduroam

 Οδηγίες σύνδεσης

03/06/2012 :   Διαδικασίες Προστασίας Υπολογιστών.

15/05/2012 :   Διαθεσιμότητα Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης-Τηλεκπαίδευσης

07/06/2011 :  Όπως ανακοινώθηκε και στα ΜΜΕ  πρόσφατα , διαπιστώθηκαν ηλεκτρονικές επιθέσεις (Hacking) προς μεγάλους Διαδικτυακούς servers , με αποτέλεσμα την υποκλοπή κωδικών και προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους. Με αφορμή τα παραπάνω σας παρακαλούμε, σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας ασυνήθιστα συμβάντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες δικτύου  του υπολογιστή σας, να ενημερώνετε αμέσως το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Ε.Λ.Δ.ΔΙ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου εκτελεί όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για την ασφαλή διακίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Σχολής αλλά επιπλέον , θα πρέπει και ο κάθε χρήστης να χειρίζεται τα λογισμικά ,τις δικτυακές εφαρμογές (Internet και email) και τους κωδικούς πρόσβασης του υπολογιστή του με σύνεση και προσοχή και λαμβάνοντας τουλάχιστον μέριμνα για την ύπαρξη και λειτουργία στον υπολογιστή του ενός λογισμικού προστασίας (antivirus) από κακόβουλες «ηλεκτρονικές επιθέσεις» .

01/04/2011 :  Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας VPN για το μόνιμο Ε.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ (σχετικά)

07/02/2011 : Η μη πρόσβαση των Παραρτημάτων σε επιστημονικά περιοδικά (και γενικότερα, των απομακρυσμένων - εκτός κεντρικών εγκ/σεων Σχολής - σημείων), λύνεται με την ένταξη των σημείων αυτών σε ένα "ιδεατό δίκτυο" (VPN) που θα λειτουργεί μέσω του Δικτυακού Κέντρου της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η δημιουργία VPN δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση λόγω τεχνικών περιορισμών του υφιστάμενου εξοπλισμού. Το πρόβλημα επιλύεται με την αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού η οποία θα γίνει στο μέλλον μετά την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικο-οικονομικά λύσης. 

28/01/2011 : Η σύνδεση όλων των υπολογιστών στο εσωτερικό δίκτυο της Σχολής και η πρόσβαση στο Internet εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλα παραμετροποιημένων DHCP-server και Domain-Controller servers . Η αυθαίρετη σύνδεση ενεργών δικτυακών συσκευών όπως wireless (xDSL) routers , Access-Points (WiFi) , ή managed switches στο δίκτυο της Σχολής μπορεί να υπηρεάσει τη συμπεριφορά των παραπάνω servers και να προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου όπως καθυστερήσεις ή/και αδυναμία πρόσβασης στο Internet για αρκετούς χρήστες. Για κάθε περίπτωση επέκτασης συνδεσιμότητας στο χώρο σας θα πρέπει να απευθύνεστε στο Κέντρο Δικτύου της Σχολής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΔΕΤ, ο οποίος αποτελεί τον παροχέα Internet για το ίδρυμά μας, κάθε Δευτέρα 18:00 με 20:00 και κάθε Τετάρτη 08:00 με 10:00 και 18:00 με 20:00 θεωρείται "Παράθυρο Συντήρησης" και κατά συνέπεια τυχόν δυσλειτουργίες στην διασύνδεση με το Internet είναι αναμενόμενες.
 
Αρχική Κέντρου Δικτύου (NOC) ΑΣΠΑΙΤΕ

 Συνδέσεις VPN

noc icon10

H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.
Κατά την VPN σύνδεση δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για όσο χρόνο (μεγιστο 8 ώρες) η σύνδεση παραμείνει ενεργή όλη η δικτυακή κίνηση του χρήστη (μέσω Διαδικτύου) διέρχεται μέσα από το νέο κανάλι.

αρχική

Για τη λειτουργία του VPN , χρησιμοποιούνται κάποιο από τα πρωτόκολλα PPTP , L2TP ή IPsec , ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογών που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε .Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες που συνδέονται, αποκτούν IP διεύθυνση που ανήκει στην ΑΣΠΑΙΤΕ και έτσι τους επιτρέπεται η σύνδεση σε ιστότοπους ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω IP-διευθύνσεων (πχ Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες).

Για τις οδηγίες σύνδεσης κατεβάστε το σχετικό βοηθητικό υλικό.

 
noc logo animated
 
 
 
 
 
  Οδηγός σύνδεσης VPN
 Αρχική Κέντρου Δικτύου (NOC) ΑΣΠΑΙΤΕ

noc icon5

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

  
Αρχική Κέντρου Δικτύου (NOC) ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.) της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθμιση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων.
  • Σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού.
  • Προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων των δικτύων.
  • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύων και διαχείριση των πόρων τους.
  • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών.
  • Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον εξοπλισμό του δικτύου δεδομένων-φωνής.
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες δικτύων αλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax: 210-2823244  ,   Aνακοινώσεις  ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ
 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Κέντρου Δικτύου (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ανδρέας Παπαδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής τμ. Εκπ. Ηλεκ/γων και Εκπ/κων Ηλκ/κων Μηχανικών της  ΑΣΠΑΙΤΕ
τηλ: 2102896819 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
     Προσωπικό ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.
Απόστολος Οικονόμου  τηλ: 2102896709, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιωάννης Παληοθόδωρος  τηλ: 2102896722, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Οδυσσέας Τίγκας   τηλ: 2102896896,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e learning student web class web
gdpr logo modip
asfalia stin ergasia simvouleftiko epitropi katagrafis protocol logo  

Στοιχεια Επικοινωνιας

ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΚ 15122 Μαρούσι (Σταθμός "ΕΙΡΗΝΗ" ΗΣΑΠ) Τηλ.: 210-2896700, email:info@aspete.gr

Λειτουργεί καλύτερα με I.E. 8.0 και ανω, Firefox, Opera, Safari & Google Chrome . Υποστήριξη ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ
DS label logo diavgia logo horizontal(300x105)x96dpi hover
Κύλιση στην Αρχή