Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
(CPV: 85121000-3 Ιατρικές Υπηρεσίες)