Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

16.10.23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

27.06.2023 Διαγωνισμός Φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

Διακήρυξη Φύλαξης Εγκριση Δαπάνης Φύλλο Συμμόρφωσης Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Τεχνική Περιγραφή Ανακοίνωση Για την Φύλαξη Ανακοινωση Για την Φύλαξη 2 Ανακοίνωση ESPD ESPD...

26.5.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

16.5.2023 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023_ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ...

11.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SWITCHES και SERVERS) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30.3.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλου της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

[pdf-embedder url="https://www.aspete.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΚΑΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ-ΚΑΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf" title="ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ...

13.3.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ Η ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (12.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (CPV: 30121100-4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Λογιστικοστολογικού Μηχανογραφικού Συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

  Κατεβάστε όλη την πρόσκληση εδώ