Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Θέσεων

22.07.15 Προκήρυξη και Αίτηση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών

22.07.15 Προκήρυξη και Αίτηση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ...

13.02.15 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΕΣΥΠ για το Β΄ εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15

13.02.15 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΕΣΥΠ για το Β΄ εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15

01.08.14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού έργου Στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το Ακαδ. Ετος 2014-2015

01.08.14 Περίληψη και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού έργου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Προγραμμάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το Ακαδ. Ετος...

01.08.14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εκπ/κου Προσωπικού Σε θέσεις Επισ. Συνεργατών για το Ακαδ. Ετος 2014-2015

01.08.14 Περίληψη και Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εκπ/κου Προσωπικού σε θέσεις Επισ. Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού έργου  για το Ακαδ. Ετος 2014-2015για το Ακαδ....

11.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (3) συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Ερευνητικής Πρότασης με τίτλο “Επιστημολογικές και διδακτικές απόψεις σχετικές με την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά σχολικά μαθήματα”

11.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (3) συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Ερευνητικής Πρότασης με τίτλο "Επιστημολογικές και διδακτικές απόψεις σχετικές με την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά σχολικά...