Επιλογή Σελίδας

Η ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για υπηρεσίες φιλοξενίας, μέσω εικονικών μηχανών (Cloud), εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος, με σφραγισμένη προσφορά.
Η παροχή υπηρεσιών, αναφέρεται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) της παρούσας πρόσκλησης.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση