Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους απόφοιτους των προπτυχιακών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ που έλαβαν το πτυχίο τους εντός του ημερολογιακού έτους 2022 (δηλαδή από 01/01/2022 έως 31/12/2022) ότι θα πραγματοποιηθούν τελετές ορκωμοσίας ως εξής:

  • Πέμπτη 07/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ. τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του τμήματος εκπαιδευτικών πολιτικών μηχανικών.

 

  • Πέμπτη 07/12/2022 και ώρα 12.30 μμ. τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του τμήματος εκπαιδευτικών μηχανολόγων μηχανικών.

 

  • Παρασκευή 08/12/2023 και ώρα 10.00 π.μ. τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της κατεύθυνσης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών του τμήματος εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών.

 

  • Παρασκευή 08/12/2023 και ώρα 12.30 μμ. τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της κατεύθυνσης εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών του τμήματος εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών.

Τονίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι ανωτέρω τελετές αφορούν τους πτυχιούχους από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Θα αναρτηθούν και σχετικοί κατάλογοι με τους αριθμούς μητρώων των περιλαμβανομένων σε αυτές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις ιστοσελίδες των τμημάτων.