Επιλογή Σελίδας

Υγειονομική Περίθαλψη

Τα φοιτητικά βιβλιάρια χορηγούνται στους φοιτητές των Τεχνολογικών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ κατόπιν σχετικής αίτησής τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους η οποία συνοδεύεται από 1 φωτογραφία τους, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και βεβαίωση του τελευταίου ασφαλιστικού φορέα-που ήταν ασφαλισμένοι- ότι δεν δικαιούνται να είναι ασφαλισμένοι (όχι να έχουν διαγραφεί με δική τους αίτηση).Η ασφαλιστική κάλυψη του βιβλιαρίου τους καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/9 ενός έτους έως 31/8 του επομένου αφορά δηλαδή ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος. Για το λόγο αυτό πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνεται.Το βιβλιάριο ισχύει για φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το όριο φοίτησης ν+2 έτη (επτά έτη για την ΑΣΠΑΙΤΕ).Με τη λήξη της φοίτησής τους στη Σχολή και προκειμένου να πάρουν πτυχίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράδοσή του στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Για οικονομικές προϋποθέσεις επικοινωνήστε με το λογιστήριο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τηλ. 210-2896-743