Επιλογή Σελίδας

Πρόσβαση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ