Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις Διοικούσας Επιτροπής

19.10.22 Δημόσια Πρόσκληση για τη θέση Δ/ντη Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΝ της ΑΣΠΑΙΤΕ

19.10.22 Δημόσια Πρόσκληση για τη θέση Δ/ντη Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΝ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Καλούμε όποιο από τα μέλη ΔΕΠ,ΕΕΠ, ΕΔΙΠ  της ΑΣΠΑΙΤΕ ενδιαφέρεται για τη μη αμειβόμενη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ της ΑΣΠΑΙΤE, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 114 και του άρ.   117 του ν.4957/2022, να υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα...

08.10.2021 Πρωτόκολλο λειτουργίας ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού περιστατικού COVID-19 Οδηγίες προς το Διδακτικό Προσωπικό της...

20.08.2020 Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

20.08.2020 Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)