Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Προϋπολογισμού

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την σύνταξη και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα προς έγκριση , την παρακολούθηση των εσόδων της ΑΣΠΑΙΤΕ και την έκδοση των γραμματίων είσπαραξης. Ως έσοδα ενοούνται επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις, επιχορηγήσεις από λοιπούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, έσοδα υπερ τρίτων, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και βεβαιώσεων και την τήρηση αρχείου όλων των θεμάτων αρμοδιότητα του γραφείου. 

Προσωπικό Γραφείου

Μπλάνη Ξανθή Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896888 – email: xmlpani@aspete.gr

Τσερετοπούλου Γεωργία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896881 – email: zetatser@aspete.gr

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Πρώτου Εξαμήνου 2015

30.11.2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015
30.11.2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015
13.01.2016 Εκτέλεση Προυπολογισμού Νοεμβρίου 2015 
02.02.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015
19.02.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016
21.03.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016
26.04.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016
  Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016
29.06.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαϊου 2016
13.07.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016
20.09.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016
20.09.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016
18.10.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016
15.11.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτώβριος 2016
19.12.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοέμβριος 2016 
02.02.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2016
20.02.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουάριος 2017
15.03.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουάριος 2017
10.04.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μάρτιος 2017
10.05.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απρίλιου 2017
13.06.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαϊου 2017
19.09.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017
19.09.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017
16.11.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017
16.11.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017
16.11.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017
10.01.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017
10.01.2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017
09.03.2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουάριος 2018
09.03.2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2018

24.04.2018                Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2018

29.05.2018                Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2018

25.07.2018              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαίου    2018

25.07.2018                Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου  2018

27.09.2018               Εκτέλεση Προϋπολογισμού (Ιούλιος 2018)

27.09.2018               Εκτέλεση Προϋπολογισμού (Αύγουστος 2018)

14.01.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2018

14.01.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018

14.01.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2018

11.04.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

11.04.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2019

11.04.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2019

04.09.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2019

04.09.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2019

04.09.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαϊου 2019

11.09.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2019

11.09.2019              Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2019

11.09.2019             Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου  2019

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου  2019

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωμβρίου  2019

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου    2019

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου   2019

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου   2020

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2020

25.06.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου       2020

08.07.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου   2020

08.07.2020            Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΜαΪου      2020

03.08.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου    2020 

04.11.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιούλιος  2020

04.11.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αύγουστος   2020

04.11.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2020

04.11.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτώβριος  2020

04.11.2020           Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοέμβριος 2020

13.04.2021          Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2020

13.04.2021          Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουάριος 2021

13.04.2021         Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουάριος 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A3746%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A5%CE%9F%CE%A6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A13%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A4%CE%9E6

ΜΑΪΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%A7%CE%A346%CE%A88%CE%A7%CE%99-7%CE%941

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%94%CE%9546%CE%A88%CE%A7%CE%99-18%CE%A8

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A80%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A7%CE%94%CE%A4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%94%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A1%CE%97%CE%9D

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A98%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%99-80%CE%94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9F%CE%9D46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%A8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%9A846%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A62%CE%A7

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%99846%CE%A88%CE%A7%CE%99-5%CE%94%CE%A7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%9B246%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%95%CE%94%CE%9E

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%96%CE%9A%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%94%CE%92%CE%A3

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%94646%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A31%CE%A6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%A1%CE%9946%CE%A88%CE%A7%CE%99-8%CE%9C%CE%9C

ΜΑΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%9E%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A5%CE%9A%CE%A7

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%990%CE%A746%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A805

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%96%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A6%CE%98%CE%A9

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%94%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%97%CE%9B6

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A4%CE%9A%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A8%CE%99%CE%9A

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%A5846%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%99%CE%94%CE%9B

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%A0%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%93%CE%A5%CE%A6

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%9B%CE%A346%CE%A88%CE%A7%CE%99-9%CE%A60

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/980%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A11%CE%97

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A51%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9D%CE%A7%CE%98

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/979%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9D42

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%94%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9B3%CE%93

 

ΜΑΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%98546%CE%A88%CE%A7%CE%99-6%CE%A7%CE%92

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%9D%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%99-831

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A168%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9C6%CE%9A

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9C3%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%A0%CE%A7%CE%A3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A5%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%91%CE%99%CE%9C

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A84346%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%96%CE%931

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D2%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%93%CE%93%CE%9B

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A50146%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%954%CE%93

 

2024

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟ3Ε46Ψ8ΧΙ-ΚΦΕ?inline=true

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ71Λ46Ψ8ΧΙ-ΘΨΑ?inline=true

ΜΑΡΤΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΖ446Ψ8ΧΙ-ΧΣ5?inline=true