Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

23.05.2024 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα τριών μηνών .

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ    

18.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας

18.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ    ...

28.11.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (HV SERVER DELL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διευκρινίσεις σχετικά με την προσκληση 2η Ανακοίνωση σχετικά με την προσκληση    

28.11.23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Λογιστικοστολογικού Μηχανογραφικού Συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

16.10.23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος