Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

28.11.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (HV SERVER DELL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διευκρινίσεις σχετικά με την προσκληση 2η Ανακοίνωση σχετικά με την προσκληση    

28.11.23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Λογιστικοστολογικού Μηχανογραφικού Συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

16.10.23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

27.06.2023 Διαγωνισμός Φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

Διακήρυξη Φύλαξης Εγκριση Δαπάνης Φύλλο Συμμόρφωσης Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Τεχνική Περιγραφή Ανακοίνωση Για την Φύλαξη Ανακοινωση Για την Φύλαξη 2 Ανακοίνωση ESPD ESPD...

26.5.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

16.5.2023 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023_ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ...

11.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SWITCHES και SERVERS) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ