Επιλογή Σελίδας

Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις

Οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνουν:
  • Την ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων και διεθνών σχέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Τη σύνταξη και την επιμέλεια πληροφοριακών εντύπων κλπ, που αφορούν τη Σχολή
  • Την προβολή της επιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Τη μέριμνα για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνιών με ξένα Ιδρύματα
  • Την ενημέρωση των μελών της Σχολής για τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλπ
  • Την ενημέρωση των μελών της Σχολής για τη διεξαγωγή συνεδρίων, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κλπ.
  • Τη γενικότερη παροχή πληροφόρησης
  • Την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, τελετών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων
Το Γραφείο υπάγεται στην άμεση αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής και συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες της Σχολής. Στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολής (ισόγειο).
Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Υπεύθυνη: 
Ταχ. Δ/νση: Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, ΑΣΠΑΙΤΕ, 141 21 Ηράκλειο Αττικής.

Διεθνείς Συνεργασίες