Επιλογή Σελίδας

Τηλεκπαίδευση-Τηλεδιάσκεψη

Υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης παρέχονται στα μέλη της ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω:

 • κατάλληλα εξοπλισμένων αιθουσών Τηλεκπαίδευσης (H.320/H.323) που διαθέτει η Σχολή σε Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Θεσ/νίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Σάππες
 • ανοιχτού λογισμικού για βιντεοδιάσκεψη που διαθέτει το GUNET, καθώς και υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης που παρέχει το ΕΔΕΤ
 • πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων OPEN eCLASS

Οι συγκεκριμένες υποδομές συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η σχολή στα μέλη της σε τρία επίπεδα:

 • ενισχύοντας το εκπαιδευτικό έργο με την αξιοποίηση Διαδικτυακών περιβαλλόντων διαχείρισης μαθημάτων
 • υποστηρίζοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως η Τηλεκπαίδευση (μέσω Διαδικτύου και μέσω κατάλληλα εξοπλισμένων αιθουσών)
 • συνεργασίες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από απόσταση (κατεβάστε το ΦΕΚ για την Τηλεδιάσκεψη).
 • ανοιχτές συνεργασίες της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους φορείς της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ανήκει.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συμμετέχει επιπλέον στο GUNET (Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο) που υποστηρίζει την ανάπτυξη δράσεων Τηλεκπαίδευσης σε Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τηλεκπαίδευσης :
Γεράσιμος Παγιατάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Tμ. Εκπ. Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ
τηλ. 2102896781, gpagiatakis@aspete.gr
 
Τεχνική υποστήριξη Τηλεκπαίδευσης/Τηλεδιάσκεψης:
Λάμπρος Σερατζιώτης
τηλ: 2102896722 , laser@aspete.gr

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Η σύγχρονη Τηλεκπαίδευση επιτρέπει την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό που παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής εικόνας, ήχου και δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας.

 
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει υποδομές σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μέσω κατάλληλα εξοπλισμένων H.320/H.323 αιθουσών βιντεοδιάσκεψης που διαθέτει σε Αθήνα και στην περιφέρεια (Θεσ/νίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Σάππες) και μέσω Διαδικτυακού περιβάλλοντος υποστήριξης εικονικών τάξεων (web-based videoconference), είτε μέσω πρόσβασης στο ανοιχτό λογισμικό για βιντεοδιάσκεψη που παρέχει το GUNET στα μέλη του, είτε με χρήση των υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης που προσφέρει το ΕΔΕΤ.
 
 • Η κεντρική αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Αθηνών, η οποία διαθέτει πλήρη εξοπλισμό ITU H.320/H.323, είναι πιστοποιημένη και ενταγμένη στο Δίκτυο αιθουσών Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που υποστηρίζει το GUNET. Επιπλέον το κεντρικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης μπορεί να συνδέεται στο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας) κάνοντας χρήση των υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης που αυτό υποστηρίζει.
 • Η Τηλεκπαίδευση μέσω Διαδικτύου μπορεί να υποστηρίξει εκπαίδευση από χώρο επιλογής των συμμετεχόντων, ενισχύει την κοινή χρήση εφαρμογών, διευκολύνει τη διαχείριση μιας τάξης και την αλληλεπίδραση των μελών της προσομοιώνοντας λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε μία πραγματική αίθουσα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί τη συμμετοχή στα μαθήματα καθηγητών και εκπαιδευόμενων με στοιχειώδεις δεξιότητες χρήσης Η/Υ, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και να επικοινωνούν μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας video, ήχο και κείμενο .
Πιθανά σενάρια χρήσης των υποδομών σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης:
–  Διεξαγωγή μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης από κοινού με άλλα ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
–  Παρακολούθηση διάλεξης που πραγματοποιείται σε απομακρυσμένο χώρο.
–  Πραγματοποίηση διάλεξης, σεμιναρίου με την συμμετοχή ομάδας εκπαιδευόμενων από άλλο γεωγραφικό χώρο.
  –  Τηλεδιασκέψεις για επιστημονικούς ή διοικητικούς σκοπούς.

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Yπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων OPEN eCLASS, η οποία υποστηρίζει την οργάνωση και διαχείριση μαθημάτων που παρέχονται μέσω Διαδικτύου.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και να υποστηρίξει διεργασίες που αφορούν την διαχείριση ενός μαθήματος και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας τάξης, διευκολύνοντας:

 • την παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • την ανάρτηση Ανακοινώσεων και να την αυτόματη αποστολή τους στα μέλη της τάξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών φοιτητών σε συγκεκριμένες προθεσμίες
 • την οργάνωση και διαχείριση περιοχών συζήτησης
 • την οργάνωση ομάδων εργασίας των φοιτητών
 • την οργάνωση και διαχείριση σύγχρονης συνομιλίας (chat) και wiki
 • την παροχή πληροφόρησης σχετικά με το μάθημα και τη δημιουργία αντζέντας
 • την παροχή χρήσιμων συνδέσμων
 • την κατασκευή ασκήσεων αξιολόγησης, αυτόματης ή μη διόρθωσης
 

Δράσεις

Οι υπηρεσίες σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης/Τηλεδιάσκεψης απευθύνονται στα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και στο Διοικητικό Προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αν θέλετε να προγραμματίσετε μια δράση Τηλεκπαίδευσης/Τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Δράσεων Τηλεκπαίδευσης και να επικοινωνήσετε και με τον τεχνικό υπεύθυνο της αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Αθηνών κ. Φίλιππο Πολλάτο, εκπαιδευτικό ΠΕ17.04, τηλ. 210 2896715 ή μέσω email στα elearning@aspete.grlaser@aspete.gr τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα προκειμένου να δρομολογήσουμε τη διαθεσιμότητα και χρήση της αίθουσας.