Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις Κέντρου Δικτύου

03/06/2012 :   Διαδικασίες Προστασίας Υπολογιστών.

15/05/2012 :   Διαθεσιμότητα Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης-Τηλεκπαίδευσης

07/06/2011 :  Όπως ανακοινώθηκε και στα ΜΜΕ  πρόσφατα , διαπιστώθηκαν ηλεκτρονικές επιθέσεις (Hacking) προς μεγάλους Διαδικτυακούς servers , με αποτέλεσμα την υποκλοπή κωδικών και προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους. Με αφορμή τα παραπάνω σας παρακαλούμε, σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας ασυνήθιστα συμβάντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες δικτύου  του υπολογιστή σας, να ενημερώνετε αμέσως το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Ε.Λ.Δ.ΔΙ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου εκτελεί όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για την ασφαλή διακίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Σχολής αλλά επιπλέον , θα πρέπει και ο κάθε χρήστης να χειρίζεται τα λογισμικά ,τις δικτυακές εφαρμογές (Internet και email) και τους κωδικούς πρόσβασης του υπολογιστή του με σύνεση και προσοχή και λαμβάνοντας τουλάχιστον μέριμνα για την ύπαρξη και λειτουργία στον υπολογιστή του ενός λογισμικού προστασίας (antivirus) από κακόβουλες «ηλεκτρονικές επιθέσεις» .

01/04/2011 :  Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας VPN για το μόνιμο Ε.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ

07/02/2011 : Η μη πρόσβαση των Παραρτημάτων σε επιστημονικά περιοδικά (και γενικότερα, των απομακρυσμένων – εκτός κεντρικών εγκ/σεων Σχολής – σημείων), λύνεται με την ένταξη των σημείων αυτών σε ένα “ιδεατό δίκτυο” (VPN) που θα λειτουργεί μέσω του Δικτυακού Κέντρου της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η δημιουργία VPN δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση λόγω τεχνικών περιορισμών του υφιστάμενου εξοπλισμού. Το πρόβλημα επιλύεται με την αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού η οποία θα γίνει στο μέλλον μετά την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

28/01/2011 : Η σύνδεση όλων των υπολογιστών στο εσωτερικό δίκτυο της Σχολής και η πρόσβαση στο Internet εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλα παραμετροποιημένων DHCP-server και Domain-Controller servers . Η αυθαίρετη σύνδεση ενεργών δικτυακών συσκευών όπως wireless (xDSL) routers , Access-Points (WiFi) , ή managed switches στο δίκτυο της Σχολής μπορεί να υπηρεάσει τη συμπεριφορά των παραπάνω servers και να προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου όπως καθυστερήσεις ή/και αδυναμία πρόσβασης στο Internet για αρκετούς χρήστες. Για κάθε περίπτωση επέκτασης συνδεσιμότητας στο χώρο σας θα πρέπει να απευθύνεστε στο Κέντρο Δικτύου της Σχολής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΔΕΤ, ο οποίος αποτελεί τον παροχέα Internet για το ίδρυμά μας, κάθε Δευτέρα 18:00 με 20:00 και κάθε Τετάρτη 08:00 με 10:00 και 18:00 με 20:00 θεωρείται “Παράθυρο Συντήρησης” και κατά συνέπεια τυχόν δυσλειτουργίες στην διασύνδεση με το Internet είναι αναμενόμενες.