Επιλογή Σελίδας

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική εξυπηρέτηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στη Δ.Ε. της Σχολής.

Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

  • Τη γνωμοδότηση σε ερωτήματα του Συμβουλίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το χειρισμό των νομικών υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ ενώπιον των δικαστηρίων και εξωδίκως ύστερα από έγγραφη εντολή του προέδρου που επέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.
  • Την υπεράσπιση αρμοδίως των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Σχολής την παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, που με πρότασή της ή σύμφωνη γνώμη της, έχουν τυχόν ανατεθεί από το Συμβούλιο της Σχολής σε εξωτερικούς δικηγόρους.
  • Τη νομική καθοδήγηση, ύστερα από σχετικό αίτημα των υπηρεσιών της Σχολής.

Επικοινωνία