Επιλογή Σελίδας

Eduroam

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει πλέον τέσσερεις κοινότητες ασύρματων δικτύων

  • Το EDUROAM (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του eduroam. Έτσι χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.
  • Tο ASPETE (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωφικό και προορίζεται για τους επιστημονικούς συργάτες και θα χορηγείται από τις γραμματείες των ΤΤΕ σε μορφή QR CODE
  • Το EPPAIKPESYP (στον χώρο της Βιβλιοθήκης και των Αιθουσών διδασκαλίας) το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό και προορίζεται για τους φοιτητές των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ (τον κωδικό τον χορηγεί η γραμματεία του προγράμματος και η Βιβλιοθήκη σε μορφή QR CODE)

 

Οδηγίες σύνδεσης