Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσία Μηχανογράφησης & Στατιστικής

1. Προετοιμάζει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2. Συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία από άλλα εκαπιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

3. Συνεργάζεται άμεσα με το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Εισηγείται διάφορες προτάσεις – επισημάνσεις προς την Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μηχανογράφησης

Οικονόμου Απόστολος  ΤΕ Μηχανικός Η/Υ – Τηλ.: 210-2896709 email: apeco@aspete.gr