Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

 

Το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

1. Επεξεργάζεται και συντάσσει προγράμματα διοικητικής οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2. Σε συνεργασία με την Νομική υπηρεσία της ΑΣΠΑΙΤΕ χειρίζεται όλα τα θέματα δικαστικού που ανακύπτουν από τη δράση της σχολής ή προσφυγές προσωπικού κατά πράξεων της διοίκησης.

3. Χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Προϊσταμένη 

Παπαγιαννάκη Αικατερίνη  Τηλ.: 2102896-720  email: apapagiannaki@aspete.gr

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Παπαντωνίου Ευαγγελία Τηλ:. 2102896-708  email: epapantoniou@aspete.gr

 Προσωπικό του Τμήματος

Κεσιμίδου Χαρά Τηλ.: 2102896791 Τηλ.: 2102896791 email: xkesimidou@aspete.gr

Μπενέκου Χαϊδω Τηλ.: 2102896715 email: xmpenekou@aspete.gr

Σαρβανάκη Αναστασία Τηλ.: 2102896790 email: asarvanaki@aspete.gr

ΣτοΤμήμα Διοικητικών Υποθέσεων υπάγονται και οι παρακάτω υπάλληλοι της ΑΣΠΑΙΤΕ

Δέσκος Ιερόθεος Τηλ.: 2102896-770