Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια στην Εργασία.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) «στο πλαίσιο της Ασφάλειας στην Εργασίας εντάσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της διασφάλισης της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη των κινδύνων».

Σε ένα χώρο όπως η Σχολή μας, οι κίνδυνοι δεν είναι βέβαια αντίστοιχοι με αυτούς που θα συναντούσαμε σε ένα χυτήριο ή μια χημική βιομηχανία. Σίγουρα όμως, οι κίνδυνοι δεν απουσιάζουν εντελώς. Ακόμη και η καθημερινή μας δραστηριότητα ενδέχεται να κρύβει κάποιους κινδύνους.

Στο χώρο αυτό θα βρίσκουμε υλικό που αφορά την κατανόηση των κινδύνων αυτών την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, αν ποτέ εκδηλωθούν.

Όπως σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έτσι και στην ανάπτυξη της Ασφάλειας στην Εργασία …

…. «Η Γνώση Είναι Δύναμη!»
Thomas Hobbes, “Leviathan”, 1651

Υλικό για την ασφάλεια στην εργασία : 

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς με πυροσβεστήρες

Οδηγίες προφύλαξης από δασικές πυρκαγιές

Οδηγίες προφύλαξης από καύσωνες

Οδηγίες προφύλαξης από έντονα καιρικά φαινόμενα

Οδηγίες προφύλαξης από σεισμούς.

 

Ημερήσιος κίνδυνος πυρκαγιάς —>>>  link  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.