Επιλογή Σελίδας

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ λειτουργεί συνεχώς από το 1971. Μέσω χρηματοδοτήσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ) κατέστη δυνατή η επέκταση των χώρων της και ο διαρκής εμπλουτισμός των χώρων της, καθώς και ο διαρκής εξοπλισμός της, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Από το 2016 η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται σε καινούριο κτίριο, ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο για να καλύπτει τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και του κοινού της.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι να παρέχει στους επισκέπτες της το βιβλίο, το περιοδικό ή την πληροφορία η οποία είναι χρήσιμη για τις σπουδές και τη γενικότερη ενημέρωσή τους. Στους επιμέρους στόχους της περιλαμβάνονται:

* Ο συνεχής εμπλουτισμός του υπάρχοντος υλικού – έντυπου και ηλεκτρονικού.

* Η δημιουργία Ιστοσελίδας και η διαμόρφωση συστήματος πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία, έντυπη ή ηλεκτρονική, μέσω του Διαδικτύου.

* Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Αυτοματοποιημένου Βιβλιοθηκονομικού Προγράμματος Sierra-ILSAS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών-χρηστών και την οργάνωση των υπηρεσιών της.

* Συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, Ιδρύματα, κλπ.

* Εγκατάσταση και χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

* Η επέκταση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης CD-ROM (πολυμέσα).

* Η εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού της.

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ λειτουργεί και ως δανειστική. Βιβλία δικαιούνται να δανείζονται όλοι οι σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της, εφόσον έχουν συμπληρώσει αίτηση εγγραφής.

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η μοναδική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, με μια πλούσια και σπάνια συλλογή υλικού, η οποία εμπλουτίζεται συστηματικά και σύμφωνα με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σήμερα η συλλογή αυτή αριθμεί 13.300 τίτλους (καταχωρημένους στο Βιβλιοθηκονομικό Πρόγραμμα Sierra-ILSAS) και 32.500 τόμους (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και των αντιτύπων αυτών). Στους χώρους της υπάρχει, επίσης, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με Η/Υ όπου οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων υπό την εποπτεία του υπεύθυνου της υπηρεσίας, να αντλούν πληροφορίες από το Διαδίκτυο, αλλά και να έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο άλλων Βιβλιοθηκών ΑΕΙ – ΤΕΙ, καθώς και σε πληθώρα ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών. Είναι πλήρως καταλογραφημένη και η βάση της υπάρχει στο συλλογικό κατάλογο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Διαδικτυακή Πύλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ

.Πρόσβαση στο λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ίδρυμά μας εξασφάλισε την πρόσβαση στο λογισμικό λογοκλοπής Turnitin, για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Η πρόσβαση αυτή αποτελεί υλοποίηση απόφασης της, ΔΕ 32/26-7-2019 θέμα 1.11, και ανατέθηκε στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), με βάση την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων (82η Σύνοδος των Πρυτάνεων/15.10.2016 και 83η Σύνοδος των Πρυτάνεων/6/2/17), για την διαδικασία προμήθειας λογισμικού λογοκλοπής για τα Ανώτατα Ιδρύματα.
Οι καθηγητές θα λάβουν ένα μήνυμα για να δημιουργήσουν λογαριασμό στο λογισμικό Turnitin.

Το Turnitin, είναι ένα λογισμικό το οποίο εμπιστεύονται πάνω από 15,000 ιδρύματα σε περισσότερες από 140 χώρες, πάνω από 1,6 εκατομμύρια καθηγητές και 26 εκατομμύρια φοιτητές παγκοσμίως. Οι εργασίες των φοιτητών μπορούν να συγκριθούν με το περιεχόμενο της τεράστιας βάσης δεδομένων του Turnitin.
Πληροφορίες για το λογισμικό λογοκλοπής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 2896747 και στο email: library@aspete.gr

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Προϊστάμενος

Σεβαστή Χόνδρου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Τηλ.: 210-2896747 – email: schondrou@aspete.gr
Phd Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης

MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης

 Προσωπικό

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τριάντη Αλεξάνδρα MSc.
Information Systems, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 210-2896786 – email: atrianti@aspete.gr 

Μπιρλή Μαρία
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.:210-2896821 – email: mbirli@aspete.gr 

 Βαρέλη Αικατερίνη
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Τηλ.:210-2896788 – email: avareli@aspete.gr

Γρυντάκης Μιχαήλ 
MSc. Ιστορία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.:210-2896979 – email: mgrintakis@aspete.gr 

Καραβασίλη Μαρία 
MSc. Πολιτισμική Πληροφορική, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος 
Τηλ.:210-2896983 – email: mkaravasili@aspete.gr 

Επικοινωνία:  library@aspete.gr