Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η εισαγωγή των φοιτητών στα Τεχνολογικά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με την ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πτυχίο που χορηγούν τα Τεχνολογικά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στηξ Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των ΤΕΙ. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας. ορηγείται μετά από σπουδές 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα.