Επιλογή Σελίδας

Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.) της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθμιση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων.
  • Σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού.
  • Προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων των δικτύων.
  • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύων και διαχείριση των πόρων τους.
  • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών.
  • Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον εξοπλισμό του δικτύου δεδομένων-φωνής.
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες δικτύων αλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επικοινωνία

noc@aspete.gr

Προϊστάμενος ΚΕΛΔΙ
Απόστολος Οικονόμου – τηλ: 2102896709 – email: apeco@aspete.gr
 
Προσωπικό ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.
Κολλίγρη Μαρία – τηλ: αποσπασμένη σε άλλη Υπηρεσία  – email: mkolligri@aspete.gr
Κοτίνης Απόστολος – τηλ: 2102896877 – email: akotinis@aspete.gr