Επιλογή Σελίδας

Γενικές Πληροφορίες

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΤΚ 15122 Μαρούσι
(Σταθμός “ΕΙΡΗΝΗ” ΗΣΑΠ)

 +30-2102896-700

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΣΠΑΙΤΕ

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Τηλ.: +30-2102896-790, +30-210-2896791

Πρωτόκολλο Τηλ.: +30-2102896-734

Βιβλιοθήκη Τηλ.:+30-2102896-747, +30-2102896-786,+30-210,2896-983,+30-2102896788

Γραφείο Προέδρου Τηλ.:+30-2102896-702,+30-2102896723

Φόρμα Επικοινωνίας

15 + 7 =