Επιλογή Σελίδας

Διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκού κωδικού

Μετά την επικύρωση της προεγγραφής στο σύστημα των σπουδαστών από  τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων, η διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκού username και password γίνεται από την ιστοσελίδα https://uregister.aspete.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής.

οδηγίες εγγραφής (.pdf)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής οι σπουδαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία στη διεύθυνση: 

https://classweb.aspete.gr

Για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας οι σπουδαστές πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες στην διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/

Για μελλοντική ανάκτηση η αλλαγή κωδικού οι σπουδαστές πρέπει πρώτα να ακολουθήσουν την διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων  τους στην διεύθυνση: 
https://mypassword.aspete.gr/