Επιλογή Σελίδας

Ύγειονομική Υπηρεσία

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπάγεται στις Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στην αρμοδιότητα της υπάγονται τα ακόλουθα:

1. Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους σπουδαστές και το προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2. Την εισήγηση μέτρων προς την Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας των σπουδαστών και των εργαζομένων και την υγεινή των χώρων του Ιδρύματος.

3. Την μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Προσωπικό Υγειονομικής Υπηρεσίας

Σταμίρη Θεώνη ΤΕ Νοσηλεύτρια

Τηλ.:210-2896977 – email: noni@aspete.gr