Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Μισθοδοσίας

την αρμοδιότητα του γραφείου Μισθοδοσίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση:

1. Με την εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας και κάθε είδους αποζημιώσεων και αμοιβών του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2. Την εκκαθάριση δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις.

3. Την εκκαθάριση δαπανών αποζημιώσεων των μελών της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ

4. Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, φορολογικών μητρώων και στοιχείων

Προσωπικό Γραφείου

Μπλάνη Ξανθή Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896888 – email: xmlpani@aspete.gr

Τσερετοπούλου Γεωργία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896881 – email: zetatser@aspete.gr

Παρθενοπούλου Μαρία Τηλ.: 210-2896740 email: mparthenopoulou@aspete.gr

Καλατζής Σταύρος Τηλ.: 210-2896718 email: stavrosk@aspete.gr