Επιλογή Σελίδας

Τα νέα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

03.04.23 Ανακοίνωση Βράβευσης Αρθρου

03.04.23 Ανακοίνωση Βράβευσης Αρθρου

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 12 ετών κυκλοφορίας του Περιοδικού Sustainable Development Culture traditions Journal, στις 28 Φεβρουαρίου 2023 βραβεύτηκε από το ανωτέρω περιοδικό η εργασία με τίτλο «EXPERIMENTAL STUDY OF FIBER REINFORCED MORTARS THAT ARE USED IN THE...

22.04.2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ- Climate-KIC Awarded Project: Support in Survey Dissemination

Ενόψει της διεξαγωγής έρευνας μεταξύ φοιτητών Erasmus+ (εισερχόμενωνκαι εξερχόμενων) σχετικά με την περιβαλλοντικά βιώσιμη μετακίνηση, η οποία χρηματοδοτείται από το EIT (European institute of...

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΜΙS: 5046473)...

05.02.2020 Ανακοίνωση Τμήματος Εκπ/ων Μηχανολόγων Μηχανικών.

05.02.2020 "Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο αλφαβητικός και ο αξιολογικός πίνακας καταγραφής των στοιχείων των υποψηφίων συνεργατών του Τμήματος Εκπ/ων Μηχανολόγων Μηχανικών, για την συμπληρωματική πρόσκληση με α.π. 1011/20-01-2020  του εαρινού...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες, Λιβαδειά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες, Λιβαδειά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. –...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Άργος και Κοζάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Άργος και Κοζάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. –...

20.01.2020 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤO ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩ

20.01.2020 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤO ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ...

09.01.2020 7ο Επιστημονικό Συνέδριο για Ειδικότητες-Σχεδιάζοντας τη Διδακτική,την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων.

09.01.2020 7ο Επιστημονικό Συνέδριο για Ειδικότητες-Σχεδιάζοντας τη Διδακτική,την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων. ΑΦΙΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πορίσματα Επιστημονικού Συνεδρίου ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΕΜΑΠΕ...

28.11.2019 Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης .7o Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

28.11.2019 Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης .7o  Επιστημονικό Συνέδριο - Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών...

11.11.2019 7o Επιστημονικό Συνέδριο -Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

11.11.2019 7o  Επιστημονικό Συνέδριο - Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

15.10.2019 Έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 18519_2019/8.10.2019 Πρακτικό

15.10.2019 Έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 18519_2019/8.10.2019 Πρακτικό της Επιτροπής...

08.10.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο”.

08.10.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας στο...

10.02.2019 ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2019 ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

10.02.2019 ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2019 ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Στη Βραδιά του Ερευνητή 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/09/2019, η ΑΣΠΑΙΤΕ είχε παρουσία μαζί με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Αθήνας στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στο κέντρο της Αθήνας όπου...

03.09.2019 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την κλήρωση για την επιλογή των σπουδαστών των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν προσωπική ενημέρωση με το αποτέλεσμα της κλήρωσης και τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία στην οποία έχουν λάβει μέρος. Στη...

13.05.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) του Επιχειρησιακού Προγράμμ

13.05.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) του Επιχειρησιακού Προγράμματος...