Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την κλήρωση για την επιλογή των σπουδαστών των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν προσωπική ενημέρωση με το αποτέλεσμα της κλήρωσης και τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία στην οποία έχουν λάβει μέρος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθώς και προσκλήσεις επιλαχόντων σε κενές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν.Επίσης  στη σελίδα http://aspete.eap.gr/ έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι με τον έλεγχο σειράς κατάταξης για το ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ.

Υποσημείωση: η ένδειξη Α σημαίνει Επιτυχών και η ένδειξη Β σημαίνει Επιλαχών.