Επιλογή Σελίδας

7mo sinedrio

28.11.2019 Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης .7o  Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.