Επιλογή Σελίδας

ionianwebinars

08.10.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο”.