Επιλογή Σελίδας

Τα νέα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

13.05.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) του Επιχειρησιακού Προγράμμ

13.05.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

01.08.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822)

01.08.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) του...

01.08.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρία

01.08.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε...

18.03.2019 6ο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου SIEST MÉDITERRANÉE με θέμα «Science and Τechnology Education for all» στις 3-5 Απριλίου 2019 στην Πάτρα.

18.03.2019 6ο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου SIEST MÉDITERRANÉE με θέμα «Science and Τechnology Education for all» στις 3-5 Απριλίου 2019 στην Πάτρα.

25.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ”.

25.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ...

13.01.2019 Ανακοίνωση ενημέρωση αναστολής λειτουργίας της σχολής

"Σήμερα το πρωί (Κυριακή 13/1/2019) έγινε εκτίμηση και προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της αγέλης σκύλων από εξειδικευμένο κτηνίατρο. Η προσπάθεια αυτή δεν έφερε άμεσα αποτελέσματα και θα επαναληφθεί την Τρίτη 15/1/2019. Συνεπώς, στο πλαίσιο της αναστολής...

10.01.2019 Δελτίο Τύπου

10.01.2019 Δελτίο Τύπου Σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στο  Γραφείο Προέδρου της ΑΣΠΑΙΤΕ παραλήφθηκε φάκελος με άγνωστο  περιεχόμενο.Επειδή οι υπηρεσίες ήταν ήδη ενημερωμένες για παρόμοια συμβάντα σε αλλά ΑΕΙ της χώρας, ο φακελος δεν ανοίχτηκε ενώ...

14.11.2018 Η Βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών κατά το διάστημα 13.11.2018 – 13.12.2018.

14.11.2018 Η Βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών κατά το διάστημα 13.11.2018 - 21.12.2018.

05.09.2018 H ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει στην αξιοποίηση και αξιολόγηση του SlideWiki (https://slidewiki.eu/), μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό ανοιχτών μαθησιακών πόρων.

05.09.2018 H ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει στην αξιοποίηση και αξιολόγηση του SlideWiki (https://slidewiki.eu/), μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό ανοιχτών μαθησιακών πόρων. “Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο...

21.05.2018 Βραβείο νέου ερευνητή στο 1st International Conference of the Greek Society of Experimental Mechanics of Materials”, για επιστημονική εργασία που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής Υλικών

21.05.2018 Βραβείο νέου ερευνητή στο 1st International Conference of the Greek Society of Experimental Mechanics of Materials”, για επιστημονική εργασία που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής...

09.05.2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

09.05.2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της...