Επιλογή Σελίδας

Slidewiki

05.09.2018 H ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει στην αξιοποίηση και αξιολόγηση του SlideWiki (https://slidewiki.eu/), μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό ανοιχτών μαθησιακών πόρων.

“Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο Slidewiki”.