Επιλογή Σελίδας

praktiki espa

09.05.2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».