Επιλογή Σελίδας

SCIENTIFIC AWARD

21.05.2018 Βραβείο νέου ερευνητή στο 1st International Conference of the Greek Society of Experimental Mechanics of Materials”, για επιστημονική εργασία που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής Υλικών